Elmegården - Lodfoto (1939-2018)

På "Danmark Set fra Luften - før Google" findes ud over de mange skråfotos af bygninger og bydele, også detaljerede lodfotos af større områder.

Lodfotos er taget lodret ned fra stor højde med en bestemt afstand mellem hvert foto. De første serier af lodfotos i systemet er fra 1939 og de seneste fra 2005.

På denne side ses udsnit af lodfotos, der viser udstykningen Elmegården fra 1939 til 2005. De ubeskårede versioner af disse fotos kan findes i menuen på forsiden under Lodfotos sammen med flere hundrede andre fra lokalområdet.

Klik på de enkelte fotoudsnit for at åbne dem i fuld opløsning med mulighed for yderligere forstørrelse. Ind imellem de viste lodfotos er tilføjet enkelte skærmdumps fra arealinfo.dk fra andre årstal, som ikke er i så høj opløsning.

1956 (Udsnit med Elmegården fra Luftfoto / skråfoto af Sylvest Jensen):

For bedre forståelse af de følgende lodfotos ses her udsnit med gården Elmegården på Elmevej 5 fra Sylvest Jensens skråfoto fra 1956 af kirkebyen.

1956 (Ubeskåret Luftfoto / skråfoto af Sylvest Jensen):

På det ubeskårede luftfoto ses gården lige under kirken ved siden af Bryggergården. Gården har givet navn til udstykningen Elmegården, der dog også ligger på udstykket jord fra både Englevaadgården og Bryggergården.

1895: (Udsnit af sognekort):

På dette gamle udsnit af sognekort fra 1895, ses tydeligt de tre gårdes jordstykker som mange år senere skulle blive til villakvarter. Matr. nr. 11a, 10a og del af 9a vest for Holbækvej.

1939 (Lodfoto):

Her ses Elmegårdens marker med mergelgrav i skellet til Englevaadgårdens jord og markvej i skellet til Bryggergårdens jord. Bemærk vejtræerne på Holbækvej, udkørslen fra Køllevej, jernbane-overskæringen ved mejeriet og vejen fra den gamle skole og idrætsplads til Rådbjerg.

1954 (Skærmdump):

Her er ikke sket de store ændringer, men et bedre foto med tidens udstyr. En enkelt ændring, der kan nævnes, er den nye Østervangsgård.

1967 (Lodfoto):

1960 bygningerne på skolen er opført og Skovvejen og tunnelen under den er ved at blive anlagt. T.H. Olesen har bygget den første kornhal.

1970 (Lodfoto):

Skovejen er færdig og T.H. Olesen har udvidet med endnu en kornhal og siloer ved Elmegården, men der er endnu ikke boligbyggeri på de senere udstykkede marker.

1973 (Lodfoto):

Tornved Rådhus og de første huse er bygget og flere under under opførelse på de første 2 stamveje. Der er endnu kun bygget på Elmegårdens jord.

1974 (Lodfoto):

Tornved Rådhus er taget i brug og der bygges nu også på Englevaadgårdens jord.

1976 (Lodfoto):

Der bygges nu også på den sidste stamvej og på skolen er både A- og B-fløjen opført.

1977 (Lodfoto):

Elmegården er nu godt bebygget og vejene er blevet asfalteret. Der bygges nu også på Bryggergårdens jord.

1978 (Lodfoto):

Jyderup Hallen er under opførelse og i Elmegården er vandbassinet er ved at blive anlagt.

1979 (Lodfoto):

Hallen er nu færdigbygget og der er kun få ubebygede grunde tilbage i Elmegården.

1981 (Lodfoto):

Stisystemet er nu anlagt i Elmegården.

1987 (Lodfoto):

Elmegården er nu ikke længere en ny udstykning og på Englevådgården er der bygget ridehal.

1991 (Lodfoto):

Haverne bliver stadig mere tilvoksede.

1993 (Lodfoto):

Stadig mere tilvoksning i Elmegården og flere huse er nu blevet ombygget og udbygget.

1995 (Skærmdump):

Første farvefoto fra oven.

1999 (Lodfoto):

Elmegårdsudstykningen er nu mere 25 år gammel.

2002 (Skærmdump):

I hallen er atriumgården blevet overdækket og Frode Laursen har bygget nye lagerhaller i Industriparken.

2004 (Lodfoto):

Kornhaller og siloer er nu væk og den nyeste del af Elmegården er under etablering. Vejen til hallen går nu via Elmegården i stedet for som tidligere via Ny Kirkevej. Frode Laursen udvider fortsat i Industriparken.

2006 (Skærmdump):

De første huse er nu bygget i den nye del af Elmegården og på Bryggervænget, hvor der tidligere var T.H. Olesens kornhaller. VAB har bygget nyt hovedsæde på Elmevej, hvor der tidligere var kornmagasin.

2008 (Skærmdump):

Den nye del af Elmegården er nu bebygget. Bryggerparken er bygget på den gamle idrætsplads og hallen er blevet udbygget.

2010 (Skærmdump):

Ombygning af det tidligere Rådhus og Landbocenter til lejligheder er i gang. Den nye Sognegård er under opbygning.

2012 (Skærmdump):

Der er bygget nye rækkehuse i Elmegårdsparken ved det tidligere rådhus. Sognegården er færdigbygget.

2014 (Skærmdump):

De gamle barakker på skolen er væk og der er anlægges boldbane.

2016 (Skærmdump):

Den nye børnehave Galaksen ved hallen er næsten færdig og der er anlagt parkeringsplads overfor Bryggerparken.

2018 (Skærmdump):

Den nye parkeringsplads bag hallen er færdig.

1954+2018 (Overlejrede skærmdumps):

Det sidste foto er et mix af 1954 og 2018, som viser præcist hvor huse og veje går i dag på de gamle marker.

Da vi købte vores hus i Elmegården i 1987, stod der et stort træ i skellet i hjørnet af vores grund. Det fremgår tydeligt af dette overlejrede foto at det har stået i mergelgraven i gærdet mellem Elmegårdens og Englevaadgårdens marker.

Kilder: Danmark Set fra Luften - før Google (kb.dk), Danmarks Miljøportal (arealinfo.dk) og Geodatastyrelsen (hkpn.gst.dk)